نتایج آزمایش طبی در بگرام، شکنجه و تجاوز بر جان ایشچی را مثبت تایید کرده است

يافته هاي تلويزيون يك نشان مي دهد كه معاينات طبي انجام شده در بگرام، اتهام هاي احمدايشچي بر جنرال دوستم را تاييد كرده است.
قضيه پيچيده تر شد. دوستم اينك در موقعيتي قرار گرفته كه يا آبرومندانه استعفا دهد يا تن به محاكمه.
اين ناگزيري از جايي است كه دوستم تمام پل هاي عقبي را شكستانده است. او امروزه حتا حمايت ازبيك هاي خود را ندارد. ازبيك ها تجاوز جنسي بر ايشچي را بي حرمتي بزرگ در تاريخ تركان افغانستان بر يك بزرگ قومي مي دانند.
سردار رحمن اوغلي نوشته بود من گريه نكنم چه كسي گريه كند. اين ننگي بزرگي براي ملت من است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s