تعیینات قـومی در وزارت دفـاع ملی

روزنامه ماندگار !
سه شنبه 23 قوس 1395/
منابع آگاه از جابه‌جایی قومی در سمت‌های مهم وزارت دفاع خبر می‌دهد. هنوز وزارت دفاع به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است.
یک منبع آگاه به روزنامه ماندگار می‌گوید که تغییرات بنیادی قومی در وزارت دفاع کشور اعمال می‌شود.
در تازه‌ترین مورد، این تغییرات در وزارت دفاع آمده است:
جنرال محمد دوران از سمت معاونیت ریاست ستاد ارتش برکنار و به حیث معاون ریاست ارکان سر قوماندانی اعلای قوای مسلح معرفی شده است.
جنرال دوران از تاجیک‌های پروان می‌باشد.
به جای او عبدالوهاب وردک به حیث معاون ریاست ستاد ارتش تعیین شده است. آقای عبدالوهاب پشتون است و از وردک می‌باشد.
همچنان، بریدجنرال شعیب به حیث فرمانده عمومی قوای هوایی و مدافعه هوایی تعیین گردیده است. آقای شعیب از ولایت لوگر و پشتون است.
همچنان، دگروال علاءالدین به حیث ریس ارکان قوای هوایی گماشته شده است. او هم متعلق به قوم پشتون می‌باشد.
جنرال قدرت‌الله به حیث فرمانده گارنیزیون ولسوالی شیندند ولایت هرات تعیین گردیده است. او از ولایت قندهار و پشتون است.
اسدالله به حیث معاون قوای هوایی گماشته شده است و سید است.
بریدجنرال امین جان، به حیث فرمانده هوایی، در قطعه فرماندهی عمومی قوای هوایی و مدافعه هوایی تعیین گردیده و از ولایت لوگر و همچنان پشتون است.
هم چنا این افراد از کار های برکنار شده اند:
تورن‌جنرال امیر جان خان، قومیت تاجیک، رییس ارکان فرماندهی عمومی قوای هوایی و برید جنرال نادر خان معاون فرماندهی عمومی قوای هوایی که از قوم ازبیک است و سید سلیمان شاه قندهاری قوماندان هوایی که متعلق به قوم پشتون، در جابه جایی های اخیر از کار های شان بر کنار شده اند.
در این تعیینات هیچ فردی از اقوام ازبیک و هزاره و دیگر اقوام غیرپشتون حضور ندارند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s